akp.no

Etter valget av Hamas

Støtt palestinernes frigjøringskamp

av Lars Akerhaug

akp.no nr 4, 2006


Torsdag 23. mars, foran 1500 jublende tilskuere, sa den nye palestinske kulturministeren fra Hamas at "vi anerkjenner ikke og vil ikke anerkjenne Israel". Valget av Hamas oppleves av mange arabere tydelig som at folkemeningen for en gangs skyld har brutt med ensartetheten i den arabiske verden, dominert som den er av pro-vestlige kongedømmer og "monarkiske" republikker.

18. mars ble den nye regjeringen offentliggjort. Regjeringsprogrammet er fortsatt motstand mot Israel og et oppgjør med korrupsjonen i de palestinske selvstyreområdene.

Mange fester nå lit til at den nye regjeringen klarer både å hamle opp med korrupsjonen og vanstyret til de palestinske selvstyremyndighetene, styrke motstandskampen mot Israel og reversere det mange muslimer oppfatter som en "vestliggjøring" og underkasting for ikke-islamsk kultur. Andre derimot frykter for en islamisering av samfunnet, der kvinner og liberale vil miste friheter.

Hamas har støtte

Den nye regjeringen består bare av medlemmer fra Hamas og uavhengige "teknokrater". Men at regjeringen ikke har medlemmer fra andre partier, betyr ikke at den står alene. Hussein Abou Eiada fra Jihad (Islamsk hellig krig) i Gaza sier til akp.no i Kairo: "Vi boikottet parlamentsvalgene fordi vi mener at Palestina er okkupert. Seieren til Hamas har ført til at mange hindringer settes i veien for dem. Det er et internasjonalt press på Hamas for at de skal anerkjenne Israel. Vi vil stå sammen med brødrene i Hamas mot dette presset. Vi vil fortsette å slåss mot Israel." Maher at-Taher fra det revolusjonære PFLPs politbyrå sa i en uttalelse etter regjeringserklæringen: "Vi vil stemme for tillit til den nye regjeringen. Selv om vi er uenige i noen av punktene fra regjeringserklæringen, er det brede felt som sammenfaller med vårt syn og er i samsvar med vårt program. Særlig når det gjelder avvisning av Osloavtalen og Veikartet for fred, vårt klare standpunkt for motstand og for retten til å vende tilbake, og det at vi nekter å anerkjenne den sionistiske enheten." PFLPs uttalelse kom etter at partiet først ovenfor Hamas hadde avvist et tilbud om å sitte i regjeringen. Denne avgjørelsen delte i følge informerte kilder politbyrået i organisasjonen i to.

Venstresida

Dermed er det en sannhet med modifikasjoner når mange i Vesten hevder at valget av Hamas vil bli en katastrofe for den palestinske venstresida. For det første er det klart at den islamske motstandsbevegelsens program på mange viktige punkter er sammenfallende med venstresidas. For det andre er det palestinske samfunnet sterkt islamisert, i likhet med befolkningen i mange av nabostatene. De ikke-religiøse er i stor grad de rikeste samt mindre sjikt av intellektuell opposisjon, altså veldig få. For det tredje kan det være verdt å stille spørsmål ved hvor bekymret Vesten er overfor palestinsk venstreside og ikke-religiøse. Hvor var for eksempel disse når PFLPs leder Ahmed Sadaat nylig ble kidnappet av israelske okkupasjonsstyrker?

Solidaritet

Venstresidas oppgave i Norge må være å mobilisere støtte til hele det palestinske folket. Den forrige regjeringen, ledet av Yasser Arafats Fatah, var en regjering som inngikk avtaler med Israel mot palestinernes vilje og i motstrid til deres interesser. Den nye regjeringen kan snu dette opp ned og bli det Osama Hamadan, representanten til Hamas i Libanon på Kairo-konferansen, kalte en "motstandens regjering". Så lenge okkupasjonen fortsetter, vil motstanden fortsette. Palestinabevegelsens parole "ingen fred uten frihet" er fortsatt aktuell.


Forsida:

Støtt det palestinske folket

Det har vært valg i Palestina. Ingen har hatt noe å utsette på gjennomføringa. Folket talte: Hamas skal danne regjering.

USA og EU mener folket har valgt feil. Derfor skal de tvinges til å ha en annen mening. Våpenet er tvang til nød. Palestina er okkupert av Israel og er frarøvet det meste som skal til for å overleve. Pengestøtte utenfra er helt nødvendig. Den støtta har nå USA og EU stansa. Den norske utenriksministeren Jonas Gahr Støre, husket til evig tid for sitt logrende brev til "dear Condi", løper etter for å stanse også Norges hjelp. Han var litt for rask. SV og Palestina-vennene i AP protesterer.

Vi får se. Norske regjeringer er ekstremt gode til å legge seg langflate for USA og Israel. Hvis ikke befolkninga skaper et enda større press den andre veien. Palestina har mange venner i Norge. Vis det! Bli medlem av Palestinakomiteen!