akp.no

Tariffoppgjøret:

Men pensjonskampen var ikke død

av Arne Byrkjeflot

akp.no nr 3, 2006


Tariffoppgjøret 2006 blir et historisk oppgjør. Det vil bli et oppgjør om lavtlønn og om kvinnelønn. Postansatte, transportarbeidere og andre lavtlønte vil ha et løft, mens høyskoleutdannede i kvinneyrker ser at tross all forståelse ligger de fortsatt hundre tusen og mer etter.

Dette skriver Arne Byrkjeflot i Adresseavisen. Vi sakser fra teksten.

- Det vil bli et oppgjør om sosial dumping. Fellesforbundet vil ha på plass at det skal være avtale før innleie og bortsetting av arbeid, at egen bemanning skal kunne ta egen produksjon, og de vil ha innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold hos underentreprenør og utleiefirma. Fellesforbundet er innstilt på å streike om nødvendig.

- Det må kreves pensjonsavtaler på bedriftene og i staten. Det er jo en utrolig ordning at arbeidsgiver helt på egen hånd kan endre de aller fleste pensjonsavtaler i Norge. Svært mange gjør det. Vi risikerer at lovens minimum blir utgangspunktet også for dem som nå har gode pensjonsavtaler. I staten er spesielt regelen om at 30 års ansettelse er nok til full pensjon, truet når ordningen skal tilpasses pensjonsreformen. Det haster med avtalefesting av statens pensjonsordninger.

- Men det er likevel avtalefestet pensjon (AFP) som blir selve kampsaken med stor K. (...) Striden vil stå om følgende bestemmelse: "Personer som tar ut tidligpensjon skal få poengår i folketrygden som tidligpensjonist."

Her er vi ved selve kjernen i AFP-ordninga. At en 62-åring vet at hun kan lytte til sin egen kropp, vurdere helsa og vite at om hun går av med AFP, så vil hun få nøyaktig det samme i pensjon når hun når pensjonsalderen som om hun hadde fortsatt i arbeid. Uten denne regelen er AFP-ordningen død for alle andre enn de som ikke trenger å tenke på penger.

Denne regelen er samtidig i direkte strid med den nye pensjonsreformen, der hele poenget er at folk skal presses til å stå i arbeid under trussel om lavere pensjon. (...) Videreføring har pensjonskameratene garantert, både AP, SP, Høyre, KrF og Venstre. Likevel ser vi at både Høybråten og Foss er ute og varsler at AFP ikke kan videreføres, og heller ikke Bjarne Håkon Hanssens uttalelser er beroligende.

Men LO vil aldri gi seg på AFP-ordninga. LO-ledelsen vet godt at det aldri hadde blitt noe vedtak på LO-kongressen til støtte for pensjonsreformen om det hadde vært den minste tvil om at AFP-ordninga var garantert.

Derfor savner jeg at det nå i klartekst sies at det ved årets tariffoppgjør må sikres en varig garanti for at morgendagens AFP-pensjonister fortsatt skal få det samme i pensjon som om de jobbet fram til ordinær pensjonsalder. I tariffoppgjøret må enhver tvil om AFPs framtid ryddes av veien.


Hele artikkelen