akp.no

Fra redaksjonen

Den aller største takken til nå ...

akp.no nr 1, 2006


Redaksjonen i akp.no veit nå nesten ikke hvilke ord som skal brukes for å takke skikkelig. Vi er både forundra og begeistra. På den ene sida synes vi at vi skriver om viktige ting, om kamper som arbeidsfolk står midt oppe i, mot norsk deltakelse i Irak og Afghanistan, vi skriver om EUs tjenestedirektiv og mot sosial dumping, for solidaritet og sekstimersdag. Og vi forsøker å gi argumenter mot kapitalismen.

På den andre sida lager vi en nokså liten trykksak uti den store medieverden. Derfor undres vi over at så mange mennesker gir gaver. Og vi skjønner at mange givere absolutt ikke er medlemmer av AKP.

Det blei faktisk gitt 29.800 kroner i julegaver til akp.no! Rekord!

Akkurat nå var det veldig bra. For Posten AS har hevet portotakstene for aviser som vår veldig. Dette er dårlig gjort overfor små, fattige organisasjoner som ikke har noen annen mulighet enn å bruke Posten. Vår porto blir ikke langt unna dobla.

Men vi gir oss ikke! Vi er et dugnadsprosjekt. De snille menneskene som gir gaver, er de viktigste. Så har vi alle lokallagene i AKP i Oslo som pakker og distribuerer avisa hver måned på dugnad. Så er det 70 mennesker som hver måned gir 100 kroner til avisa i faste trekk. (30 til ville vært akkurat passe.) Så er det redaksjonen som lager avisa - på fritida. Mange lokale venner bidrar med tekster, noe dette nummeret er et eksempel på. Sjølsagt uten betaling.

Alle disse menneskene til sammen gjør det mulig å lage denne avisa. Vi takker for samarbeidet, som vi synes er veldig hyggelig og inspirerende!

Tusen takk for gavene!

Hilsen Jorun Gulbrandsen og hele redaksjonen