akp.no

Sekstimersdagen

Økt sjukefravær kan være bra!

av Maren Rismyhr

akp.no nr 1, 2006

Maren Rismyhr er med i nettverket For sekstimersdagen og i kvinneutvalget til AKP


Regjeringa har bevilga 10 millioner til forsøk med sekstimersdagen. Hva skal målet for forsøk være? Ikke redusert sjukefravær!

Når dette målet går igjen, kan arbeidsgiverne lett si at forsøket var mislykka, fordi de har makt til å definere hva som er lavt nok. To personer med slitasjeskader og en graviditet kan være påskudd nok til å si nei til videre sekstimersdag. Men fraværet kan sjølsagt gå opp! Når samfunnet får kortere arbeidstid, kan flere ansettes. Folk som ikke klarte åtte timer, kan kanskje jobbe når det er seks. Et inkluderende arbeidsliv bør føre til høyere sjukefravær.

Målet

Målet med sekstimersdagen, er - sekstimersdagen! At folk skal få det bedre. At også kvinner som i dag må jobbe deltid - over 40 prosent - kan makte full jobb og få full lønn. Produktiviteten øker hele tida, eierklassens rikdommer øker. Når arbeiderklassen har slåss for kortere arbeidstid opp gjennom historia, har argumentet vært at også arbeidere skal ha rett til å leve et liv, ikke bare arbeide. Det trengs egentlig ikke flere forsøk. Det er allerede gjort erfaringer. Men forsøk kan brukes som et ledd i kampen for å få lovfesta sekstimersdagen.

Pass på kompensasjon

Normalarbeidsdagen har to elementer. Det ene er lengden på arbeidsdagen. Jobber du flere timer enn normalt en dag, har du rett på kompensasjon. Det andre er når på døgnet det skal være normalt å jobbe. I Norge er det slått fast i tariffavtaler at det er mellom 7 og 17. Tariffavtaler gir ubekvemstillegg for å jobbe utafor dette. Sekstimersdagen må ikke føre til at en mister slik kompensasjon! Har avtalen vært at en skal ha mer betaling mellom klokka 16 og 18, må en forsøke å beholde dette, også om en går på skift fra 12 til 18.

For noen kan det være fint å gjøre unna uka med ti timers dag på tre dager. Men da undergraves både helse og kompensasjon for overtid og ubekvem arbeidstid for arbeiderne som kollektiv. Det er viktig å huske at dette er retter fagbevegelsen har kjempet fram gjennom hundre år. Om enkelte har lyst og mulighet til å ta all jobben på fire dager i uka, må ikke det få overskygge forsvaret av de kollektive avtalene. Mange arbeidsoppgaver krever daglig tilstedeværelse, samtidig som lange dager stenger tusenvis av kvinner ute. Normalarbeidsdagen må være så kort at også de fleste kvinnene kan ha full jobb: Seks timer.

Innafor varehandelen jobber kjedene iherdig for å holde det gående hele døgnet. En skrekkens tanke er fire skift a seks timer - uten noen form for kompensasjoner. I industrien vil flere eiere forsøke seg på døgndrift. Eiernes begeistring for sekstimersdagen skyldes jo at de kan utnytte produksjonsutstyret flere timer i døgnet.

Loven må endres

Arbeidsmiljøloven definerer tida fra klokka 6 til 21 som nattarbeid. Loven tar ikke med det som er blitt alminnelig i tariffavtaler. Derfor er det viktig å få dette med: Normal arbeidsdag skal ligge mellom 7 og 17. Normal arbeidstid er på seks timer.

Betydninga av en lov

Vi snakker her om en normalarbeidsdag på seks timer med samme lønn som åttetimersdagen har nå. Dette bør lovfestes.

En lov betyr:

Samfunnsreform

Innføringa av sekstimersdagen er en samfunnsreform. For mange kvinner vil det kunne bety at de endelig kan få full lønn og fulle rettigheter for jobben de gjør. Noen sier: "Sekstimersdagen går ikke her. Vi er bare tre ansatte. Vi har ikke råd." Kan hende det er rett. Derfor må ikke arbeidstidsforkortelsen ses som en reform på den enkelte bedriften, men som en endring av samfunnet som helhet. Det betyr at statlige rammebetingelser for bedrifter må regnes med. Økonomiske virkninger må måles i forhold til den norske statens økonomi. Den sterke økonomien burde brukes nettopp til å gjennomføre strategiske reformer for å skape et bedre samfunn.


Kjøp boka om sekstimersdagen på Kellogg's

Sekstimersdagen på Kellogg's

Les mer her