akp.no

Irak

Krav til den norske regjeringa

av internasjonalt utvalg i AKP

akp.no nr 1, 2006


Regjeringa ynder nå å framstille det som om Norge er ute av Irak-okkupasjonen. Men dessverre er Norge fortsatt tjukt innblanda her også. De viktigste kravene antikrigsbevegelsen bør reise nå, er disse:

1. Stans treninga av kollaboratører

USA satser nå hardt på at irakisk politi og militære skal ta over mer av oppgaven for dem. De sender nå 2.000 nye instruktører fra USA til Irak. Norge støtter fortsatt gjennom trening av irakere på Jåttå og Rena, - og bidrar økonomisk gjennom Nato.

2. Stans den økonomiske støtta til okkupasjonen

Norge støtter økonomisk gjennom Nato, som er ansvarlig for all treninga i Irak.

3. Ingen deltakelse i det økonomiske ranet av Irak

Statoil og Hydro må trekke seg ut av avtalene med okkupasjonsregjeringa. Regjeringa må slutte med å legge til rette for at norske bedrifter skal delta i det økonomiske ranet. Det norske oljeselskap (DNO) må stanse oljeutvinninga i Irak.

Bygg Komiteen for et fritt Irak

Det er nå fungerende lokalkomiteer i Trondheim, Bergen og Oslo. Det trengs flere! Det er årsmøte i Oslo lørdag 1. april. Abduljabbar al Kubaisi, talsperson for Iraks patriotiske allianse, som nett-opp ble slept fri fra 16 måneder i fengsel i Irak, kommer muligens.