Leder

På høy tid!

av Jorun Gulbrandsen

Til innholdslista for akp.no nr 7, 2005 ||| Til AKP si heimeside


Bondevikregjeringa gikk rett i asfalten, til glede for oss og de fleste andre. Kjell Magne Bondevik, Per Kristian Foss, Erna Solberg, Dagfinn Høybråten, Morten Meyer, Valgjerd Svarstad Haugland, Kristin Clemet tapte. Men høyresida gikk ikke tilbake i samme grad. For FrP gikk fram.

Det er ikke fint at et åpent innvandrerfiendtlig parti vokser. At kvalifiserte folk ikke får arbeid fordi de har feil navn, gjør at folk dømmes fra å kunne skaffe seg et levebrød. Det er forbudt, men skjer hele tida. Det gjør at alle venner seg til denne situasjonen som en normaltilstand. Velkjent rasisme godtas og blir usynlig. Hva vil den nye regjeringa gjøre med dette?

Den nye regjeringa skal administrere et kapitalistisk samfunn, og vil styre på premissene til EU, EØS, WTO, Gats og Nato. Endringer vil kreve et sterkt folkelig press. Ikke bare når det gjelder kampen mot rasismen, men også når det gjelder for eksempel sekstimersdagen. I denne utgaven av akp.no forteller vi om sekstimersdagen på Kellogg's. Den starta i ei tid da automatiseringa skulle gi kortere arbeidsdag. Jobben var nødvendig for å leve, men den var ikke livet. Livet var et annet sted.

Dette er lenge sia. Nå brukes den økte produktiviteten til å gjøre folk arbeidsløse, til å drive opp tempoet til dem som arbeider, til å ansette alt for få folk på jobben, slik at presset på den enkelte blir umåtelig stort. Kapitalismen kan ikke håndtere den økte produktiviteten på en god måte for arbeiderklassen.

Sekstimersdagen er i denne situasjonen på høy tid. De vil gi flere kvinner full dag og full lønn. Flere vil få arbeid. Flere vil stå i arbeidet de har. Færre vil bli sjuke. Fordelene for arbeiderklassen er opplagte. Er Arbeiderpartiet og det sosialistiske venstrepartiet allierte eller motstandere i denne kampen?

Vi oppfordrer folk til å slåss for denne viktige sosiale reformen: Seks timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon!