Det største behovet er arbeid

Til innholdslista for akp.no nr 5, 2005 ||| Til AKP si heimeside

www.fontenehuset-oslo.no


Stadig flere mennesker skyves ut av arbeidslivet på tross av fine mål om "et inkluderende arbeidsliv". Det er eldre arbeidstakere og folk med ulike funksjonshemninger. Ei gruppe det er lite snakk om, er de med psykiske lidelser.

akp.no spør Randi Solberg: Hva er problemet?

Randi: Har du noen gang hatt en ny jobb der du var veldig usikker? Til du fikk øvelse og det gikk bra. Noen sliter litt på samme måten hele tida. De føler at de aldri strekker til, blir febrilske og redde for å gjøre feil. Slik er det for mange som er disponert for angst og depresjon.

akp.no: Hva kan gjøres?

Randi: Et arbeidsliv som ikke er så stressa. Ta inn flere folk. Hvis alle fortsetter i det tempoet som er nå, må alle uføretrygdes om noen år.

Det er mange grader av psykiske lidelser. Noen klarer seg fint. Andre har store problemer, fordi atferden er så forskjellig fra det som regnes som "normalt". Når bemanninga blir skåret ned til beinet, er det ingen som har tid til det lille nødvendige ekstra: Snakke med folk.

Fontenehuset

akp.no: Hva er Fontenehuset?

Randi: Det er et klubbhus som drives av og for medlemmene med hjelp fra noen få ansatte. For å bli medlem må du ha en psykiatrisk sjukdomshistorie. Enten har du vært i jobb og er blitt sjukmeldt. Eller du har aldri vært i jobb, men ønsker på sikt å komme ut i arbeidslivet. For noen er det nok bare å jobbe på huset. Vi tvinger ingen til noe som helst.

Huset er oppe fra 8 til 16. Vi kaller det en arbeidsorientert dag. Vi er inndelt i fire enheter: Kontor, kjøkken, arbeid og service og en studieenhet. Morgenmøter planlegger dagens arbeid. Jeg er på kjøkkenet. På ei stor tavle skriver vi oppgavene. Alle melder seg på. Er vi veldig få, er det ting som ikke blir gjort. Huset er avhengig av medlemmene. Vi lager lunsj til klokka 12. Det er som regel et varmt måltid til 20 kr. Vi driver også en kafé hvor det selges kaffe, kaker og smørbrød. Alle priser er til selvkost. Vi har ikke lov å ha inntekter verken på lunsjen eller i kafeen. Klokka ett er det nytt arbeidsmøte, og vi planlegger resten av dagen.

Lage jobber

akp.no: Hvordan kan en få jobb?

Randi: Når du har blitt medlem, og du har vært der regelmessig, kan du få et overgangsarbeid når det blir noe ledig. Da jobber du i en bedrift utenfor huset mot lønn. Det kan være en 15-20 timer i uka i ca 6 måneder. Arbeidsgiver betaler lønna. Hvis du blir sjuk, skaffer Fontenehuset vikar, slik at ikke jobben sier at du er et problem. Det er veldig trygt. Det er vanskelig å finne jobber som alle kan klare. De er jo rasjonalisert vekk. Det er ikke lenger noen som bare kan ha som jobb å sette på oppvaskmaskin og gjøre klar til lunsj. Eller bare stå og kopiere. Det er mulig å lage sånne jobber, men hvem vil?

Respekt og sjøltillit

akp.no: Myndighetene snakker om "arbeidslinja". Hva er det?

Randi: Sånn som regjeringa tenker "arbeidslinja", er ikke fint. De tenker: Flest mulig i arbeid, koste hva det koste vil, da sparer vi sosial- og trygdepenger. Men å kreve at alle slags folk skal ta all slags arbeid, går ikke. Og husk at de med psykisk sjukdom har mest trøbbel med å skaffe seg jobb.

På Fontenehuset er arbeid en rettighet som blir attraktiv. Du får respekt og sjøltillit. Arbeid betyr mye bedre økonomi. Det betyr et sosialt liv, for det er på jobben folk får mest av det sosiale. Mange som lever av trygder, mister nettverket når de mister jobben. Fontenehuset har i dag 225 medlemmer, og det er gratis. Stedet er litt kommunistisk: Du yter etter evne og får etter behov. Det største behovet: Hjelp til å få arbeid.