NGOer sett fra India

Bokomtale ved Eli Aaby

Til innholdslista for akp.no nr 9, 2004 ||| Til AKP si heimeside


World social forum - en framgangsväg? Lärdomar från kampen mot globaliseringen - det er tittelen på et hefte utgitt av RUPE, et indisk senter som studerer økonomi og politikk.

Heftet gir en analyse av World Social Forum (WSF), de store anti-globaliseringskonferansene. Det forteller om hvordan de startet, hvem som arrangerer, hvem som får lov til å delta og hvem som ikke får, og ikke minst hvem som finansierer de store møtene. Teksten er rik på kilder og henvisninger for den som vil gå dem etter i sømmene eller skolere seg mer.

Kritisk undersøkelse

RUPE understreker at de vet at det er NGOer som gjør verdifullt arbeid, og at ærlige individer har et ekte engasjement. Det samme sier forfatteren Arundhati Roy (se Le Monde diplomatique, oktober 2004). Men de sier at dette engasjementet ikke må være til hinder for å undersøke NGOene og WSF i en større politisk sammenheng.

Utenlandsk finansiering

Begge beskriver den boomen av utenlandsk finansierte NGOer som etablerte seg i India fra slutten av 1980-tallet og gjennom hele 90-tallet. I følge den indiske utenriksministeren var det i 2000 nesten 20.000 organisasjoner som var registrert som mottakere av utenlandsk finansiering. Beløpene har økt fra 34,03 milliarder rupees (700 millioner US dollar) i 1998-99 til 45,35 milliarder rupees (930 millioner dollar) i 2000-01. Den enorme veksten i penger til frivillige organisasjoner fra Det internasjonale pengefondet og vestlige, imperialistiske stater viser at dette ikke er et spontant fenomen.

Buffer

NGOer som arbeider for å forbedre forholdene for folk på landsbygda med helsetjenester, utdanning, matforsyning og utvikling av infrastruktur fungerer som en buffer mellom staten og folket. NGOene opptrer som statens private entreprenører, og staten frikjennes for ansvaret for nedskjæringene.

I folkelige bevegelser hjelper "aktivistiske" NGOer staten med å avlede folkets kamp for grunnleggende forandringer fra en konfronterende linje til en forhandlingslinje, og bidrar på den måten til å bevare det eksisterende politiske rammeverket.

Med øyne fra nord

Det er mye å lære av å lese hvordan verden og internasjonale konflikter ser ut sett fra India. Jeg tenker at uansett politisk orientering og skolering, kommer blikket mitt på verden fra det rike nord. Det vil være nyttig med en åpen debatt om NGOenes rolle, om  bistand og solidaritet, både internasjonalt og nasjonalt. Jeg anbefaler heftet som et viktig bidrag til dette.


Fakta

NGO = Non Government Organisation. Frivillige organisasjoner.

RUPE = Research Unit for Political Economy, Mumbai, India, www.rupe-india.org

RUPE skrev i fjor ei bok om Irak som AKP oversatte til norsk, Krigen mot Irak - motivene bak. Den selges for 50 kroner + porto og kan bestilles hos AKP.

Tidsskriftet Folket i Bild i Sverige (www.fib.se) har oversatt og selger det omtalte heftet. 45 svenske kroner. Bestilles fra fib krøllalfa fib.se eller Folket i Bild/Kulturfront, Bondegatan 69, 11634 Stockholm, Sverige. Les mer her.