Solidaritet med Irak!
Nei til norsk krigsdeltakelse!

av Arnljot Ask, internasjonal sekretær i AKP

Til innholdslista for akp.no nr 8, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Bondevik og Petersen vil at 40 irakiske offiserer skal trenes opp ved Nato-senteret Jåtta i Stavanger. Ingen av partiene på Stortinget protesterer når dette legges fram for dem.

Det er mulig at SV nå snur og blir imot, hvis partiledelsen tar hensyn til at den er på kollisjonskurs med majoriteten av deres medlemmer og velgere. Fredsbevegelsen må belage seg på at treninga blir satt ut i live i høst. Det eneste som kan hindre det, er en mobilisering av alle som er imot. Her snakker vi om det store flertallet i folket. Folk vil ikke at Norge nå blir dratt enda tettere inn i krigen.

Okkupasjonen godtas

Etter å ha tatt avstand fra USAs krig mot Irak, bifaller likevel Dagsavisenlederplass 17. september at utenlandske styrker må være i Irak. De vil at marionettesoldater trenes opp i Norge, fordi "det er nødvendig først å sette irakerne i stand til å ivareta sin egen sikkerhet". På samme måte som nestlederen i SV, Øystein Djupedal, argumenterer med at Norge må trene opp irakerne slik at USA kan trekke seg ut raskere. Krigstilhengerne holder nå på å få deler av antikrigsfronten til å akseptere at "nå må vi legge de gamle uenighetene bak oss og samle oss om å gjøre det beste ut av situasjonen". Og når det gjelder hva som er best, teller Washingtons røst mer enn de irakiske okkupasjonsmotstanderne.

USA koloniserer

Djupedal og andre, som hans partileder Kristin Halvorsen, har hele tida vært mot at USA snarest må trekke seg ut. Derfor er de blinde for at de  irakiske offiserene i marionetteregimet til Iayd Allawi er i USA sin hule hånd, og at USA langt i fra har tenkt å trekke seg ut av Irak. Tvert imot har de bygd verdens største ambassade der, henta en av sine mest erfarne og brutale koloniadministratorer dit og bygger planmessig opp et titalls militærbaser rundt i landet. Å trene offiserene er ikke å hjelpe irakerne til sjølstyre, men å delta i USAs strev med å kolonisere Irak.

Solidaritetsarbeid

De som vil ha USA ut, må avslå alle invitter til samarbeid med okkupanten. Samtidig som det er nødvendig med en breiest mulig front mot at quislingsoldatene skal trenes opp i Norge, må det kastes krefter inn i å bygge opp det aktive solidaritetsarbeidet med dem som slåss i Irak mot okkupasjonen. I disse dager lanseres en norsk utgave av en slik støttekomite. Akp.no kommer tilbake til dette.