- Forsvar flyktningene!

Intervju med Stig Berntsen (29), assistent og plasstillitsvalgt i Fagforbundet,
medlem av sentralstyret i AKP

Til innholdslista for akp.no nr 6, 2004 ||| Til AKP si heimeside


- På landsmøtet til AKP holdt du ei innledning om den norske asyl- og flyktningpolitikken, og du påstod at den er rasistisk.

- Regjeringa har ei lang liste over det de kaller "flyktningproduserende land". De møtes med krav om visum. På den måten hindrer de mennesker i å benytte seg av den menneskerettigheten det er å kunne søke asyl. Hvis du blir forfulgt av myndighetene, kan du ikke oppsøke dem for å få nødvendige papirer. Dessuten avslår norske myndigheter nesten alltid visumsøknader fra land, der situasjonen er sånn at folk kan ha behov for å flykte. Begrunnelsen er enkelt og greit at myndighetene tror de vil komme til å benytte seg av asylretten.

Utenrikspolitikk

- Norge tar politiske hensyn også?

- Asylpolitikken er en fortsettelse av utenrikspolitikken. Norge gir nesten ingen palestinere flyktningstatus. Det ville være å innrømme at palestinere har grunn til å flykte fra Israel, men Israel skal ikke kritiseres. Nå driver Statoil og etablerer seg i Iran. Da er det viktig for norske myndigheter å berolige den norske opinionen og å smiske med myndighetene i Iran. Derfor kommer påstanden om at det er trygt og normalt der. De sendte tilbake en iraner i fjor, han ble drept, noe flyktningen sjøl hadde sagt kunne skje.

- Tar Norge imot flyktninger i det hele tatt?

- De færreste får flyktningstatus, men en del får opphold på humanitært grunnlag. Dette begrunnes med at de skal få ned antall "falske asylsøkere". Da kan man jo spørre seg hvorfor de i år har halvert antall kvoteflyktninger fra FN til 750 ...

"Grunnløs asylsøker"

- Og asylsøkere som er her, skal sendes ut?

- Norge vedtok nylig en 48-timersregel for det de kaller "åpenbart grunnløse asylsøkere". Saksgangen er slik: Myndighetene kan si at dette er en "åpenbart grunnløs asylsøker" bare ved å se hvilket land hun kommer fra. Ingen individuell behandling. Avslag. Advokaten får komme inn først etter avslaget.

- Hva skal de gjøre innen 48 timer?

-  Det er formelt to arbeidsdager, men advokatene har jo saker fra før også. De skal sette seg inn i saken, skaffe tolk, snakke med søkeren, kanskje kontakte hjemlandet, skaffe noen papirer, skrive. Kanskje de i virkeligheten bare har to timer til alt dette. Advokatforeninga protesterer mot opplegget.

Utkasting

- Så har du folk som har bodd i asylmottak lenge og venta på avgjørelse. Vedtaket kommer: Dra hjem.

- Da kastes de nå ut av mottaket. Staten tar fra dem all pengestøtte. Ingen arbeidstillatelse. I stedet blir de tilbudt 10.000 kroner for å reise. Mange går i stedet i skjul - uten noe. Hvis de ikke har venner som forsørger dem, blir de tvunget til kriminelle handlinger for å å ha til livsopphold.

FN bør følges

- Hva ville vært en bedre asylpolitikk?

- Å følge FNs flyktningkonvensjon ville være en revolusjon for norsk asyl- og flyktningpolitikk! Det er verdens fattigste land som tar imot flest flyktninger. Norge er rikt og avvisende. Men det stemmer med Norges plassering i verden. De rike landas økonomiske strupetak på verdens fattige, imperialismen, fører til krig og fattigdom. Men ofrene for de rike landas utplyndring av den tredje verden, skal stenges ute.

Organiser motstand

- Det virker som om hele det politiske landskapet på Stortinget er nokså enige om den restriktive asylpolitikken, med noen enkeltpolitikere som hederlige unntak?

- Vi trenger derfor en utenomparlamentarisk, flyktningpolitisk opposisjon. "Nettverk mot statlig rasisme" er danna i Oslo. Det skal blant annet ha ei kampanje fram mot stortingsvalget i 2005. Interesserte kan kontakte nettverket ved å sende epost til statsrasisme@yahoo.com.