Nei til verva hær

av Per Gunnar Skotåm, sentralstyremedlem og forsvarspolitisk talsperson i AKP

Til innholdslista for akp.no nr 5, 2004 ||| Til AKP si heimeside


Forsvarets sterke stilling i Norge er tufta på at flertallet av folket mener landet er verdt å forsvare.

Et forsvar for hele folket

Vernepliktsordninga har gjort at denne oppgava ble stilt for flertallet av norske menn og etter hvert en del kvinner. Ordninga gjør at veldig mange kjenner og identifiserer seg med forsvaret og forsvarstanken. Nato-medlemskapet har sin oppslutning i det norske folket fordi det finnes en oppfatning om at det styrker forsvaret av landet, og fordi den ekspansjonistiske sida ved Nato blir kamuflert av makthaverne.

Norge vokste fram som nasjon i kampen mot fremmedveldet. I denne kampen, og i to folkeavstemminger (1972 og 1994) med flertall mot EU, altså mot å avgi nasjonal suverenitet, ligger det en forståelse for at også andre land og nasjoner har rett til å velge sjølstendighet. Den som skal skaffe oppslutning i det norske folket om imperialistiske eventyr ute, har derfor ingen lett oppgave. Han blir nødt til å fortegne hva som skjer, for å klare å få aksept for at norske gutter og jenter kommer hjem i kister etter å ha blitt sendt ut i verden på krigseventyr.

Verva hær for imperialistisk ekspansjon

En underliggende grunn for en reduksjon av vernepliktshæren og større satsing på kontraktsforplikta soldater og verva, er nettopp disse vanskene med å bruke vernepliktige til utenlandske ekspedisjoner.

Når identifikasjonen mellom folket og forsvaret reduseres, må det innføres andre former for belønningssystemer for menige og offiserer. Penger, heder, medaljer, parader og andre borgerlige og militaristiske symboler som skal gi en status i samfunnet, vil bli viktigere. Karrieremuligheter både innenfor og utenfor Forsvaret vil bli motivene, heller enn et felles ønske om å forsvare landet.

Flinkest i klassen

Norge er det landet som til nå har innmeldt størst andel av sine militære styrker til internasjonale oppdrag for Nato og i prinsippet for EU. For å kunne stille en så stor andel, er Norge i ferd med å radikalt redusere de elementene av forsvaret som er egna til å forsvare landets territorium. Vi som sier nei til EU, må derfor ta et ansvar for forsvarspolitikken i Norge, slik vi tar et ansvar for alle andre spørsmål som dreier seg om landets sjølstendighet.

Avtjen verneplikten

Et land som Norge kan bare forsvares hvis landets samla ressurser mobiliseres i motstanden. Forsvaret av landet mot en utenlandsk inntrenger må være hele folkets ansvar. Det vesentligste styrkebidraget er et vernepliktsforsvar med både menn og kvinner som kan fylle alle funksjoner.

Vi oppfordrer gutter om å avtjene verneplikten. Reis kampen innad i forsvaret mot at norske soldater sendes på okkupasjonsoppdrag i andre land!