Dikt mot krig

av Nirmal Brahmachari

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Dikt mot krig - våpen mot invasjon og okkupasjon

gjendiktet av
Kjersti Ericsson, Hanne Bramnes og Thor Sørheim

Kom ut i juni. Fåes på AKP-kontoret, RV-kontoret, Tronsmo og Norli.

Kan også bestilles på tlf. 22 29 42 18.

Boka Gnister i snø er også tilgjengelig.

Utgitt på Internasjonalt forlag


Å store elv Tigris, elv Eufrat
her skal visst lidelser og sorg aldri ta slutt

Det er ingen blå, men en rød storm
av blod som skyller over deg
over Mesopotamias grønne markers
hjerte, elvene blør og
et blodig bomberegn
spruter …
Verdens ville krigshissere
river hjertene ut av de uskyldige
med sine sylskarpe negler og tenner
for å bli mette. Moderne kannibaler!

(gjendiktet av Hanne Elisabeth Bramness)