Rød Ungdom dømt til å betale 125.000:

- Vi anker dommen

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Mandag 26. mai falt dom i skoleboksaken. Rød Ungdom ble dømt til å betale bot og erstatning for å ha lagt ut 13 skolebøker på nettet. - Dette var en politisk sivil ulydighetsaksjon. Dommen står ikke i forhold til dette, derfor anker vi, sier RU-leder Marijke Berdahl.

Rød Ungdom er dømt til å betale 25.000 kroner i bot til statskassen, og 100.000 i erstatning til Forleggerforeningen.

-Vi har brukt en politisk aksjon til å sette fokus på statens brudd på opplæringsloven, men har blitt dømt som vinningskriminelle. Vi krever at saken blir behandlet som en politisk aksjon, derfor anker vi til lagmannsretten, sier RU-lederen.

Hun ønsker å stille de virkelige skurkene til ansvar:

- Vi vil ha Kristin Clemet på tiltalebenken. Derfor jobber vi med å utarbeide et søksmål mot staten for brudd på opplæringsloven, sier Berdahl.

Onsdag 28. mai overleveres et opprop til støtte for skolebokaksjonen til utdanningsminister Kristin Clemet. Oppropet er støttet med rundt 15.000 underskrifter samlet inn landet rundt.

Undervisningsdepartementet har kommet med ei ny stipendordning for lærebøker. 50 millioner er satt av til stipendet. Dette stipendet vil være behovsprøvd, og den maksimale utbetalinga vil være 3.500 kroner. For å få den summen, må hustandsinntekten til stipendmottakeren være under 150.000. Hvis husstanden tjener mer enn 278.000, vil man ikke få stipend i det hele tatt ...

Denne stipendordninga er et resultat av kampen elever har ført for å få gratis skolebøker, og er et bevis på at det er mulig å tvinge fram reformer.

Rød Ungdom kommer til å aksjonere for gratis lærebøker i sommer og til høsten. Det blir streiker, markeringer og demonstrasjoner. Til høsten vil dette være en stor sak i skolevalgkampen.

Du kan følge med på www.sosialisme.no for å finne ut hva som skjer utover!