Krig kan stanses!

av Jorun Gulbrandsen, leder av AKP

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Det er mulig! Men forutsetninga er at kapitalismen ikke lenger er samfunnssystemet folk i verden lever under.

Imperialismen

Kjennetegn på imperialismen, dvs kapitalismen siden slutten av 1800-tallet, er at de store kapitalistiske selskapene blir internasjonale konserner, kontrollerer naturressursene i verden, utbytter alle mennesker og kommanderer reglene for verdenshandelen til sin fordel. De imperialistiske maktene har delt opp hele verden mellom seg og mener de har "rett" til å plyndre den.

Eneherredømme

Men dette systemet er ikke stabilt. Det sier seg sjøl, når markedets konkurranse og anarki skal gjelde ikke bare på grønnsaktorget, men med hele verden som markedsplass! De imperialistiske stormaktene og selskapene som de representerer, slåss om ressursene. Dette fører til kriger hele tida. Denne gangen er det USAs krig mot Irak. USA ønsker å etablere et eneherredømme i verden. USA vil ha Midtøsten med alt det innebærer av naturressurser (olje) og god beliggenhet med tanke på videre ekspansjon østover.

Flere steiner

Så vi ønsker det irakiske folket all mulig lykke i kampen med å hive ut angriperne! USA har allerede fått motstand så hatten passer, i et land der de proklamerte på forhånd at folket ville møte dem med sang og glede. Så ble det sand og vrede. Og vi skal gjøre det vi kan for å legge flere steiner i Bush sin bør.

Kommunisme

Men skal det bli slutt på krig i det hele tatt, må kapitalismen og imperialismen erstattes med et annet samfunnssystem der profitten til et lite mindretall ikke er målet for samfunnets produksjon og ressursbruk. Bare et samfunn der de menneskelige behovene settes i første rekke, for alle, kan få slutt på krigen. Folk har mange navn på et slikt samfunn. Vi kaller det kommunisme etter navnet fra kommunen, fellesskapet. Vil du diskutere dette? Kom til Oslo 9. til 11. mai! Kom på konferansen Revolusjon!