Varsko!

Til innholdslista for akp.no 2003 ||| Til AKP si heimeside


Hvorfor kommer brudemagasinene? Fortellingene om familien som det beste sted? Kravet om at mor må være mer hjemme? Kravet om at foreldrene betyr alt? Press for å bruke teknologi for å føde enda flere barn? Endring av barneloven? Kravet om at barn skal bytte far? Kontroll av kvinners seksualitet? Snakk om mannens biologiske rett? Tilsløring av mannens vold?

Se opp for den moderne ideologiske offensiven "Blod er tykkere enn vann"!

Vi sier: Ja, blod er tykkere enn vann. Men blod er ikke det som skal til for å lage gode forhold mellom menneskene!

Varskoet sendes ut av AKP-kvinnene Turid Kjernlie, Astrid Melheim, Maren Rismyhr og Jorun Gulbrandsen.