Med AKP for kommunismen!

av Jorun Gulbrandsen, leder i AKP

Til innholdslista for akp.no nr 3, 2002 ||| Til AKP si heimeside

Aktuelle pekere:
Om AKP ||| AKPs partiprogram ||| Når revolusjon er det enkleste ...


I dette nummeret av akp.no har vi skrevet om de helt normale sidene ved kapitalismen: Kriger, militære kappløp om jordas råvarer og kynisk menneskehandel. Det er ikke mulig å bli kvitt denne ødelegginga av mennesker og natur uten å kvitte seg med kapitalismen. Det vil si at folk må ta makta og kapitalen fra kapitalistene slik at de ikke lenger er kapitalister. Dette er begrunnelsen for AKP.

AKP står for Arbeidernes kommunistparti. Målet er kommunisme i hele verden. Det betyr et samfunn som styres slik at alle gjør noe for fellesskapet, mot at alle får det de trenger. Et slags dugnadssamfunn. Ingen eier naturressursene, det betyr at alle eier dem. Ingen eier maskinene, elvene eller såkornet, det betyr at alle eier.

AKPs program sier om kommunismen: «Menneskers utbytting av andre mennesker gjennom lønnsarbeid vil være slutt. Den samfunnsmessige nødvendige arbeidstida for å skaffe fram de nødvendige godene blir ivaretatt uten arbeidstvang. Det betyr ikke at folk ikke må arbeide. Det vil finnes nok av oppgaver for menneskelig arbeidskraft i omsorg for mennesker, undervisning, nødvendig produksjon, vitenskap, kunst og administrasjon. Men motiva for å arbeide vil ikke være personlig berikelse eller tvang. "Fra enhver etter evne, til enhver etter behov" må være ei målsetting for kommunismen.»

«Under kommunismen vil menneska organisere seg og finne si frihet uten å trampe på andres frihet, i en sammenslutning hvor den frie utviklinga av hver enkelt er et vilkår for alles frie utvikling. Alle vil kunne ta likeverdig del i samfunnsstyringa, og skillet mellom styrende og styrte vil forsvinne. Parti og andre organisasjoner som har ivaretatt klasseinteresser, vil være borte. Det gjelder også det kommunistiske partiet.»

Les mer i AKPs program på www.akp.no. Ønsker du å vite mer om AKP? Ta kontakt!