AKPs argumentsamling
Kjemp mot privatisering! Forsvar velferdsstaten!


Siste oppdatering 14. juni 2001

Til AKPs heimeside

Sjukehusreformen:
Egne artikler:
 Viktige pekere:

Statsbudsjettet


Noen offentlige utredninger:
  • NOU 2000:??– Sykefravær og uførepensjonering. Et inkluderende arbeidsliv (Sandman-utvalget)
  • NOU 2000:22 – Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune (Wilhelmsen-utvalget)
  • NOU 2000:21 – En strategi for sysselsetting og verdiskaping (Holden-utvalget)
  • NOU 2000:19 – Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer (Sandbekk-utvalget)

Fienden:

Profitørene:

| ISS | Partena Care | Carema | Sodexho |

Til AKP si heimeside