AKP-arkivet

Skoleprivatiseringen og SV

av Geir Christensen, førstekandidat for Rød Valgallianse i Akershus

Mars 2005


Fleire artiklar om skole og forskning | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Privatiseringsbølgen ruller videre. Offentlig virksomhet som post, tele og jernbane er kommet langt. Offentlige verdier som kraft, olje og fiske er stort sett omgjort til aksjeeiendom og i ferd med å bli solgt. Sykehusene er overtatt av "foretaksstyrer", og privatiseringen påbegynt. Det meste gjort av regjeringen Stoltenberg.

Nå står skoleprivatiseringen for tur. Her har undervisningsminister Clemet og Høyre vært drivkraft. For å erstatte den norske enhetskolen med privatskoler kreves mange tiltak. Lovverket må gradvis endres, slik at de kommersielle skolene får alle fordelene. Kvaliteten i den offentlige skolen må bygges ned, slik at elevene flykter over til privatskoler "frivillig". Det må lages "målinger" som rangerer privatskolene høyt og tilrettelegger for overgang. Målingene skal virke til å få elever og foreldre opptatt av å velge. Hva som blir målt - om det faktisk sier noe om kvaliteten på undervisningen - og om utdanningen blir bedre, er underordnet.

I denne situasjonen utfordret jeg SV på hvorfor de så lite synes som prinsipiell forsvarer av den offentlige enhetsskolen og ikke møter privatiseringsiveren offensivt på Stortinget når forslagene kommer.

Reikvam svarer i Romerikes blad 13. mars. På spørsmålet om hvorfor Clemet kan reise rundt å si at det står et enstemmig Storting bak de nasjonale prøvene, svarer han at SV - så fort det praktiske opplegget ble kjent - gikk imot. Jeg finner ingen innvendinger mot systemet på Stortinget, før et fellesforslag fra SV og SP blir behandlet 17. juni 2004. Det er lenge etter første runde med elevprotester og boikotter. Men selvfølgelig er det bra at kritikken også blir reist på Stortinget til slutt.

Friskoleloven er det viktigste tiltaket for å tilrettelegge for kommersielle skoler. Ved en tabbe fra min side fikk Rolf Reikvam anledning til å legge fram mye fornuftig argumentasjon mot denne loven. Han har helt rett i at SV stemte mot friskoleloven i første runde. (At SV senere reddet regjeringens finansieringsopplegg og hasteplan for privatskolene, der FrP hadde egne forslag, er en annen historie.) Beklager, her har SV gjort en bedre jobb enn jeg var klar over. Takk for det. Men fremdeles savner jeg en mer prinsipiell kritikk av strategien bak den nye loven - en gigantprivatisering av skolevesenet.

Fjerningen av klassebegrepet er det viktigste enkelttiltaket for å bygge ned den offentlige skolen. Før måtte kommunen opprette ny klasse når elevtallet oversteg 28/30 elever. Det sikret at det ikke ble alt for mange elever per lærer. Nå kutter halvparten av landets kommuner i skolebudsjettene (lærerstillinger). Etter som kommunene blir fattigere, kommer mer kutt. Reikvam støttet fjerningen av klassebegrepet - av pedagogiske grunner. Det finnes gode pedagogiske grunner for å variere størrelsen på elevgruppene, men det hjelper lite i en situasjon hvor alle muligheter til nedskjæring blir brukt. Da blir det bare ett middel til å svekke kvaliteten på den offentlige skolen. Her falt SV for privatiseringsministerens vikarierende argumenter.

Stoltenberg-regjeringen deltok i forhandlingene i WTO (Verdens handelsorganisasjon) og tilsluttet Norge GATS-avtalene. De forplikter Norge til å legge helsevesen og skoler ut i markedet. Det er de internasjonale storkonsernene som er motor i privatiseringen av offentlige tilbud. Det er de som overtar olje, strøm, tele, post, buss, jernbane sykehus og nå skoler. I løpet av 30 år kan vi oppleve at flertallet av norske barn går på kommersielle privatskoler ,og at offentlige skoler er blitt redusert til oppbevaringssted for fattige barn.

Reikvam kan komme til å bli undervisningsminister i en ny Stoltenberg-regjering. Skal du bli noen motvekt mot de privatiseringsskåte, trengs det en mer tydelig strategi for å stoppe dem enn det vi har sett til nå.


Fleire artiklar om skole og forskning | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside