AKP-arkivet

Boikott de nasjonale prøvene!

av Kenneth Fuglemsmo, leder i Trondheim Rød Ungdom

Januar 2005


Fleire artiklar om skole og forskning | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Rød Ungdom støtter elevaksjonen mot de nasjonale prøvene fullt ut. De nasjonale prøvene er et ledd i en mørkeblå omlegging av skolen. Denne omlegginga er ikke et norsk fenomen, det har skjedd og skjer i de fleste vestlige land. Skolen blir tilpassa de behovene som kapitalistene har, ikke behovene til elevene.

De nasjonale prøvene skal måle elevenes kunnskaper. Resultatene legges ut på internett, slik at alle kan se hvilke skoler som er "vinnere" og hvilke som er "tapere". Prøvene kan sjølsagt ikke gi et rettferdig bilde. De måler kun begrensa ferdigheter innafor snevre emner. De kan ikke måle engasjement, innsats, praktiske ferdigheter osv. Sjøl ikke for de enkelte faga kan resultatet være i nærheten av "rettferdig".

I andre land, som USA, New Zealand og Storbritannia, har nasjonale prøver hatt ei rekke negative konsekvenser. Skoler har juksa med prøvene, de "beste" skolene har fått mer penger enn de "dårligste", "dårlige" elever har blitt holdt hjemme for at de ikke skal trekke ned snittet osv. Generelt har prøvene alltid vært et ledd i privatisering og markedstilpassing av offentlig sektor. Elever og lærere har vært taperne. Derfor er det reist stor motstand i disse landa, og i Skottland har lærere, foreldre og elever sammen klart å avskaffe ordninga igjen.

Rød Ungdom oppfordrer alle elever som blir berørt av de nasjonale prøvene, både på videregående og ungdomsskolen, til å boikotte prøvene ved å levere blankt. Det er elevenes demokratiske plikt å gjøre sine meininger kjent. Rød Ungdom vil også at lærere og foreldre støtter elevene og Elevorganisasjonen. Til sjuende og sist er spørsmålet nemlig: støtter du elevene eller markedskreftene?

Frp og Unge Høyre mot elevene!

I forbindelse med elevboikotten av de nasjonale prøvene har Frp og Høyre gått hardt ut mot boikott. Frps Kristian D Hauge vil straffe de som boikotter med anmerkninger og nedsatt karakter. Unge Høyre er ute med pekefingeren sin for å få elevene til å gjøre som tante Kristin (Clemet) sier.

På den måten viser ytterste høyre at de slett ikke er vanlige folk og vanlig ungdom sine venner. De er våre fiender. De vil skremme og straffe elever som nekter å finne seg i at Stortinget, uten å spørre elevene til råds, innfører en nasjonal prøveordning ­ prøver som er skapt i markedsmaktas bilde og som vil føre til økte skiller i skolen.

Rød Ungdom støtter elevene og Elevorganisasjonen i boikotten av de nasjonale prøvene. Dette er en kamp elevene kan vinne, om presset blir hardt nok. Ingen skal finne seg i å bli oversett og trampa på, sjøl om man er ungdom. La oss gi Frp, Unge Høyre og Stortinget en klar beskjed: nei til nasjonale prøver!


Fleire artiklar om skole og forskning | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside