Kronikkarkivet til AKP:

Antirasisme, flyktninge- og asylpolitikk

Denne bolken har sist fått nytt stoff 3. desember 2006. [Attende til kronikkarkiv, hovudside]

Vi skal her etter beste evne freiste å byggje opp ei samling med interessant stoff frå dei fleste områda kor AKP og AKParar arbeider. Det vil si at vi samlar opp aviskronikkar, artiklar, debattinnlegg osb som medlemer eller venar av partiet har publisert andre stader. Med unntak av dei høva da artiklane er signerte med partiverv, treng ikkje synspunkta som kjem fram på desse sidene vere uttrykk for partiet sine meiningar.

INNHALD:

Beskyttelse mot tvangsekteskap - høyringsfråsegn frå AKP (november 2006)

Jorun Gulbrandsen: Vi protesterer mot at afghanske flyktninger skal sendes til Afghanistan mot sin vilje!

(Mai 2006 - appell) Avtalen om å sende hjem afghanske flyktninger fra Norge ble undertegna i august i fjor. Dette er et klart brudd på Genevekonvensjonen. Norge har plikt til å ta vare på mennesker som har flyktet for å redde livet sitt. Karzai er en quisling som USA har innsatt. Okkupasjon er årsaken til at menneskene har flyktet. Den norske regjeringa vil sende disse menneskene rett i armene på Karzairegjeringas og de lokale krigsherrenes kriminelle, de som nettopp står for forfølgelse, for tortur og for ødeleggelse av landet.

Brage Aronsen: Annerledeslandet som ble ingenmannslandet

(September 2004) Med de nye innskrenkningene i den norske asylloven legger Erna Solberg i all stillhet de siste radene med piggtråd på muren rundt Norge. Norsk asylpolitikk var allerede en av Europas mest restriktive, men ble ytterligere ummenneskeliggjort med endringene i asylloven fra nyttår i år. Endringene har fått konsekvenser som ville synes utenkelig for noen år sida, men med den stadige forjævlifiseringa av norsk sosialpolitikk tror Erna at hun kan stenge landet for mennesker på flukt uten at det får politiske konsekvenser.

Jorun Gulbrandsen: Nei til overvåking av muslimer!

(21. mars 2004) Etter det terroristiske angrepet på togpassasjerene i Madrid, har Carl I Hagen vært raskt ute med å utnytte situasjonen til å spre mistenksomhet mot alle muslimer. Han mener "islamistene" i Norge må holdes under konstant overvåking. Sjefen for overvåkinga (PST), Arnstein Øverkil, sier i følge Dagbladet at Norge er det landet i Europa hvor sikkerhetstjenesten har mest begrensa muligheter for å hente informasjon. Han mener at den norske politikken med å la personvern gå foran samfunnsvern må vurderes på nytt. Dette i følge Dagbladet 19. mars.

Daniel Ducrocq: Om skautforbud i den norske skolen

(18. desember 2003) Informasjonsansvarlig Hege Storhaug i Human Rights Service vil ha skautforbud i norske skoler. Inspirasjonen har hun fått fra Jacques Chirac og hans regjering som i disse dager diskuterer en lov som tar sikte på å forby elevene å bære religiøse og politiske symboler i skoletiden. Denne loven er først og fremst ment å ramme muslimske jenter som bærer hodeplagget hijab. Av mangel på politisk innsikt, tar Hege Storhaug og hennes organisasjon et standpunkt som mange bør bekymre seg over og som må bekjempes.

Anne Minken: Retten til en muslimsk skole

(16. juni 1999) RV har mange gode prinsipielle standpunkter. Vi er for en offentlig enhetsskole. Vi er mot private skoler og alle former for privatisering av skolen. Vi er for at skolen skal være religions- og livssynsnøytral. Dette er bra prinsipper å støtte seg på i skolepolitikken. Men prinsipper kan bli villedende hvis en følger dem blindt i alle situasjoner. Spørsmålet om hvilket standpunkt RV skal ta til oppretting av en muslimsk grunnskole lar seg ikke enkelt utlede av de gode skolepolitiske grunnstandpunktene.

Kjersti Ericsson: Eurosentrismen

(Juli 1992.) Bokomtale av Samir Amin: Eurosentrismen, Oktober forlag: "Hvem, og hvor i hælvete er dem?" utbrøt Thorbjørn Berntsen på AUFs sommerleir på Utøya, da noen antydet muligheten for at Norge kunne samarbeide med andre ikke-EF-land for å skape en bedre verden. Alt som ligger utafor noen toneangivende land i Vesten, har lett for å forsvinner i ei grå tåke, eller er rett og slett ikke-eksisterende. Eller som Judith Williamson skrev i Guardian i en rapport fra USA under Gulf-krigen: "Det er det uvirkelige ved alle steder utafor USA, i innbyggernes øyne, som må skremme enhver utlending. Som et barn som enda ikke har lært at det finnes andre selv, ser denne kulturen andre utelukkende som stoff for sine egne drømmer og mareritt. Den oppskrudde bekymringa for angsten til barna i USA ("Vil Saddam drepe mamma?") er uanstendig når en tenker på at akkurat nå dreper amerikanske bomber irakiske barn."