AKP-arkivet

Vi protesterer mot at
afghanske flyktninger skal sendes
til Afghanistan mot sin vilje!

av Jorun Gulbrandsen

Appell i Oslo 22. mai 2006
da afghanske flyktninger demonstrerte mot vedtaket om at de skal deporteres


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Avtalen om å sende hjem afghanske flyktninger fra Norge ble undertegna i august i fjor.

Dette er et klart brudd på Genevekonvensjonen. Norge har plikt til å ta vare på mennesker som har flyktet for å redde livet sitt. Karzai er en quisling som USA har innsatt. Okkupasjon er årsaken til at menneskene har flyktet. Den norske regjeringa vil sende disse menneskene rett i armene på Karzairegjeringas og de lokale krigsherrenes kriminelle, de som nettopp står for forfølgelse, for tortur og for ødeleggelse av landet.

Den norske regjeringa gjør IKKE dette fordi de har omsorg for flyktninger. Regjeringa bryr seg IKKE om flyktningene. Regjeringa ønsker å skape et bilde av at det er så mye finere i Afghanistan nå. De vil folk skal tro at det er mye tryggere, at folk har det mye bedre, at konfliktene er mer dempet, at flyktningene kan komme hjem, at de blir møtt med flagg og hurrarop.

Hvorfor? Det er to grunner. Den ene er at regjeringa generelt fører en rasistisk og menneskefiendlig innvandrings- og asylpolitikk. Regjeringa tenker på hvordan den skal overleve neste stortingsvalg, og deres hovedmotstander er Fremskrittspartiet. Regjeringa ønsker å konkurrere med FrP om å være mest mot innvandrere, mest mot flyktninger og mest mot asylsøkere. Dette er altså et politisk spill, hvor regjeringa lyver om situasjonen i Afghanistan, og hvor livet til afghanerne er innsatsen.

Den andre grunnen er at regjeringa vil fortelle folk i Norge at det hjelper å sende bombefly og soldater fra Norge til Afghanistan. Norge deltar nå i USAs okkupasjon av landet. Norge har alledere sendt 500 soldater dit. Afghanistan er et viktig land for den vestlige imperialismen. Viktig for kampen om olja og makta i hele Midtøsten-området. Og for den strategiske kampen mot konkurrenten Kina. Det norske folket skal lures til å tro at det handler om noe annet, nemlig om at stabilitet, ro og fred skapes. Derfor må regjeringa si, - se hvor fint det er blitt, Afghanerne kan dra hjem nå.

Igjen blir afghanske flyktninger ofret i et maktspill.

Regjeringas Bjarne Håkon Hanssen har den sterkt misvisende tittelen "arbeids- og integreringsminister". Det rette ville være: Deportasjonsminister!

Regjeringa myndigheter sier:

De som har oppholdstillatelse skal få 15.000 kroner for å reise.

De andre skal få 5.000 kroner.

Altså, dette skal framstå som et vennlig tilbud. En utstrakt hånd. Men i den andre handa ligger kniven. For hvis flyktningene ikke reiser frivillig, så skal de sendes ut av landet med tvang. De skal deporteres. Da skal minister Bjarne Håkon Hanssen sende politiet etter flyktingene, flyktningene skal fanges, flyene skal fylles opp med flyktninger, med menn, kvinner og barn, som er redde for sitt liv.

Da EU begynte å skulle sende vekk afghanske flyktninger for tre år sida, sa Amnesty International: - Konflikten i Afghanistan er ikke over og det finnes ikke rettssikkerhet.

De sa: Mange flyktninger som har kommet hjem, er blitt tvunget til å flykte videre inne i sitt eget land. Eller til å rømme ut av landet på nytt.

Alle vakre ord om hjelp til jobb og bolig er blitt mest vakre ord, sagt i Europa, fordi krigen gjør alt ustabilt. På nyhetene i dag hørte vi at USA bomba en landsby, - foreløpig er 50 sivile drept. Afghanistan er ikke er trygt land! Hvorfor skulle Norge sende soldater til en trygt land?!

Vi protesterer! Vi oppfordrer alle menneskevenner om å protestere, alle fredsvenner, alle antiimperialister, alle antirasister, alle som forstår hva FNs flyktningekonvensjon er verdt, alle som stemte på regjeringapartiene Ap, SV og Sp!

Ikke sendt afghanske asylsøkere og flyktninger tilbake til deres mordere!

La dem bli i Norge til de sjøl vet det er trygt å reise hjem!


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside