AKP-arkivet

Stalsberg: Bli med i kampen
for sekstimersdagen

av Turid Kjernlie, kvinnepolitisk leder i AKP Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen stod i Klassekampen i november 2005


Gå til indeksside for artiklar om kvinnekamp | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Linn Stalsberg sier i Fokus-spalten i Klassekampen lørdag 19. november, at "Feministiske krav som retten til heltidsarbeid og retten til barnehageplass" holder ikke lenger. Jeg mener at dette er viktige krav som ikke har gått ut på dato.

Det handler om retten for kvinner til å ha økonomisk sjølstendighet, det handler om at når du er på jobb skal barna dine ha et trygt og godt sted å være.

Men jeg er helt enig i at vi ved siden av å bruke ressurser på å lage de beste barnehagene i verden, også vil ha redusert arbeidstid.

Men det må ha gått Stalsberg hus forbi at et av de viktigste kravene både i kvinnebevegelsen, i de kvinnedominerte fagforeningene og i åttendemarsbevegelsen de siste tjue åra har vært kravet om seks timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon.

Det er litt uklart om Stalsberg mener at sekstimersdagen bare skal gjelde for småbarnsforeldre. Og det er kanskje ikke så rart at både Linn Stalsberg og Nina Björk er mest opptatt av hvordan tidsklemma mellom jobb og ansvar for barn og hjem arter seg for småbarnsforeldre. Det er i den situasjonen de sjøl befinner seg. Men jeg kan dessverre ikke trøste dem med at det blir så mye bedre med større barn. Å savne kvantitetstid med ettåringen vil gjelde også når barnet er fem år.

Derfor kan ikke kravet være forbud mot barnehageplass for barn, uasett alder, men seks timers normalarbeidsdag for alle.

Min erfaring etter tretti år som førskolelærer i barnehage er at barna ikke er de som syns det er vanskeligst med lang barnehagedag - det er i de fleste tilfellene foreldrene og spesielt mor. Men det har jeg ikke tenkt å si mer om her.

Ikke alle kan velge annet enn heldagsjobb og full barnehageplass. Ikke fordi de er spesielt opptatt av karriere og statussymboler, men er du alenemor vil de fleste måtte jobbe fullt for å ha ei lønn å leve av. Kunne betale husleie, mat og klær.

Den nye regjeringa har lovet forsøk med sekstimersdag. Rundt 40 % av kvinner i arbeid i Norge har allerede gjort forsøk med sekstimersdagen, riktignok ved å redusere arbeidstida si uten lønnskompensasjon og ved å tape pensjonspoeng. Så vi har hatt fosøk nok!

Nå er det på tide at det gamle kravet om sekstimersdag med full lønnskopensasjon blir gjennomført til glede både for småbarnsforeldre og oss som kjenner at etter tretti år i arbedslivet kunne være godt med kortere arbeidstid.

Jeg håper at Stalsberg blir med i kampen sammen med kvinnebevegelsen og fagforeningene.


Gå til indeksside for artiklar om kvinnekamp | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside