AKP-arkivet

Farvel til folkeretten og til FN?

av Erling Folkvord, nestleder i AKP Oversikt over e-post-adresser

Artikkelen stod i Dagbladet 9. april 1999


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

SVs ledelse og 162 stortingsrepresentanter har sagt ja til et Nato-felttog mot FN-paktas skjøre system for å løse konflikter uten krig. Forstår de at de sier farvel til folkeretten og til FN?

Humanitær begrunnelse for angrepskrig har snarere vært regelen enn unntaket i dette århundret. Men de færreste mener Benito Mussolini snakka sant da han i oktober 1935 sa han gikk til krig mot Etiopia for å befri slavene. Mange mener at Mussolinis virkelige hensikter ble synlig gjennom metodene han brukte, slik som flyangrep på etiopiske bygder i januar 1936 med sennepsgass som forgifta jord og vann og drepte alt liv.

Fire år tidligere hadde Japan kunngjort at befolkninga i Mandsjuria skulle beskyttes mot "kinesiske banditter". Det var derfor Japan oppretta den nye staten Mandsjuko på okkupert grunn og under beskyttelse av japanske kanoner.

Folkeforbundet ble ødelagt av sin manglende evne til å gripe inn mot disse angrepskrigene. På liknende måte prøver Nato nå å bombe sund FN-paktas konfliktløsningsmekanismer, mens 162 av 165 stortingsrepresentanter sier ja og amen.

Nato-generalene, som på oppdrag fra disse politikerne, beordrer bruk av radioaktiv ammunisjon mot bakkemål, vil neppe bli stilt til ansvar for at kommende generasjoner får helseskader fordi fortynna uran er spredd i natur og miljø. Krigen som - for å låne Kaj Skagens ord - har omskapt "det ulykkelige Kosovo til et helvete på jorden", vil med stor sannsynlighet ødelegge FN for overskuelig framtid. Når Dagbladets leder tirsdag skriver at Milosevic har deportert 360.000 albanere "i ly av Natos luftangrep", så er det også en presis oppsummering av den eneste form for ly som Nato-krigen har gitt. Det er visst fortsatt ingen med makt her til lands som låner øre for eksempel til den modige sjefsredaktøren i forbudte radio B-92. Veran Matic skriver fra Beograd at "Natos bomber har blåst bort de spirende demokratiske frøene fra jorda i Kosovo, Serbia og Montenegro og sikret at de ikke vil spire igjen på lang tid".

Jeg lurer på om den tverrpolitiske blokka som støtter Clintons og Blairs plan om å bombe Jugoslavia inntil Rambouillet-avtalen godtas, vet hva de snakker om. Har de lest de 48 sidene med avtaletekst som UCK først skrev under etter hardt USA-press?

Johan Galtung sier at Rambouillet gjør Kosovo til Nato-protektorat. Avtalen krever at Natos øverskommanderende skal være øverste myndighet i Kosova. Og at Nato-styrker skal ha fri passasje når og hvor de vil i hele Jugoslavia, og bl.a ha uinnskrenka rett til gratis bruk av flyplasser, veier og jernbane! En statsleder som skriver under en slik avtale, er ikke lenger statsleder, men reduserer sitt land til et lydrike under en okkupant. FN har da heller ingen som helst handlende rolle i Rambouillet.

Jeg mener kosovoalbanerne har rett til sjølstendighet, slik som kurderne som kjemper for samme sak noen timers flyreise lenger øst. Kampen deres for sjølstendighet fortjener støtte sjøl om den nå blir kompromittert av Natos krigføring.

Alle som vil hindre at FN-pakta lir samme skjebne som Folkeforbundet for drøyt 30 år sia, må nå legge mye annet til side for å bygge en brei antikrigsfront på begge sider av Atlanteren. Fordi Nato fører angrepskrig, må det første kravet være at denne krigen skal stanses. Fredsforhandlinger må føres på nøytral grunn, og med bistand av noen som ikke er kompromittert. Kan generalsekretær Kofi Annan spille en slik rolle sjøl om FN som institusjon er maktesløs?

Viss vi ikke bygger en antikrigsbevegelse, blir vi stående som medansvarlige for Natos forbrytelser. SVs landsmøte som nå sitter samla med en ledelse som er med på krigen mot Jugoslavia, og en utenrikspolitisk talsmann som er ivrig krigsagitator, bør følge fjellvettregelen som sier det er ingen skam å snu.

Hvis de ikke snur helt ettertrykkelig, er det grunn til å minne om avdøde Olof Palmes kloke ord på slutten av en debatt med SV-ere i Politisk Forum: "Jag sympatiserar med mycke av är kritik, men jag fattar inte varför ni har öppnat egen butik."


Fleire artiklar om internasjonale saker | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside