AKP-arkivet

Protestene må fortsette!

av Ebba Wergeland

Appell utenfor Utenriksdepartementet 15. mai 2006


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Norske regjeringer vil være fredsmeklere og brobyggere - ikke minst i Palestina. Men nå vil de nå ikke snakke med palestinernes regjering - Nå vil de brutalt boikotte dem, ved å kutte den økonomiske støtten - Hvorfor er brobyggerne plutselig blitt ekstremister? Svaret er enkelt. Israel og USA bestemmer. Dette er virkelig ekstremisme.

LO-leder Valla ber de rødgrønne lære av Willoch, tidligere Høyrestatsminister. Jimmy Carter, USAs ekspresident, sier det er å behandle palestinerne som dyr, og at Israel, USA og de som er under deres innflytelse er samvittighetsløse.

Ja, i denne saken er den rødgrønne norske regjeringen samvittighetsløse.

Tidlig i vår ble det nesten regjeringskrise fordi SV ikke ville spise Jaffa-appelsiner. Støre beklaget og beklaget og lovet Israel at Norge aldri skulle boikotte dem. Men uten å blunke har regjeringen sluttet seg til USAs og Israels statlige boikott av den palestinske regjeringen. Nå handler det ikke om appelsiner, men levebrød og lønninger for hundretusener av fattige palestinere.

I mer enn femti år er Palestinas folk blitt fordrevet, trakassert, jaget på flukt og drept av Israels soldater. Men aldri har norske regjeringer nektet å møte Israels ministre av den grunn. F16-fly, Merkava-tanks og seks tusen israelske granater mot Gaza bare de siste to månedene forstyrret ikke Støres møter med Israels regjering siste uke. Norge støtter også Israels våpenindustri direkte, med millionkontrakter. Men palestinerne får beskjed om å avstå fra vold.

Israel fikk plass i FN i 1948 mot å godta vedtaket fra 1947 om palestinernes rett til å vende tilbake til hjemlandet, i samsvar med artikkel 13 i FNs menneskerettighetserklæring. Men Israel respekterte verken dette eller seinere FN-vedtak om Palestina. FN og Norge har sviktet palestinerne hele veien ved å la Israel bryte med vedtakene uten reaksjoner. Men det er palestinerne som får beskjed om å overholde inngåtte avtaler.

Virkeligheten blir snudd på hodet, med hensikt. Israel ønsker at verden skal se på Israel som angrepet, og palestinerne som angriper. Støre har lært denne leksen. Han krever at palestinerne skal avstå fra vold, samtidig som han proklamerer at Israel har rett til å forsvare seg.

Støre, kan du høre - det er ikke Israel som er angrepet!

Norge følger normalt USAs utenrikspolitikk. Men regjeringer er også avhengig av velgerne, av folkemeningen. Bondevik kunne ikke støtte helhjertet opp om USAs angrep på Irak. Også under forrige Irak-krig var den norske deltakelsen beskjeden. Begge ganger måtte regjeringen ta hensyn til folkemeningen, den norske kirken, fagbevegelsen.

På samme måte må vi trekke regjeringen bort fra USA-Israel og deres samvittighetsløse og brannfarlige Midtøsten-politikk. Kritikken fra LO, fra regjeringspartienes lokallag, fra ungdomspolitikerne og fra markeringer som denne er viktige. Protestene må fortsette!

Nei til utsulting under okkupasjon!

Det er ingen vei til fred, men en sikker vei til mer krig.

For et fritt Palestina!


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside