Kronikkarkivet til AKP:

Helsepolitikk

Denne bolken har sist fått nytt stoff 4. mars 2004. [Attende til kronikkarkiv, hovudside]

Vi skal her etter beste evne freiste å byggje opp ei samling med interessant stoff frå dei fleste områda kor AKP og AKParar arbeider. Det vil si at vi samlar opp aviskronikkar, artiklar, debattinnlegg osb som medlemer eller venar av partiet har publisert andre stader. Med unntak av dei høva da artiklane er signerte med partiverv, treng ikkje synspunkta som kjem fram på desse sidene vere uttrykk for partiet sine meiningar.

INNHALD:

Frode Bygdnes: Kast styrene i helseforetakene og sett inn folkevalgte

(Mars 2004) Som fylkespolitiker stilte jeg styret i Hålogalandssykehuset (sykehus i Harstad, Narvik og Stokmarknes) noen spørsmål 27. februar. Bl.a. ville jeg vite om styret sto inne for opplysninger fra Olav Helge Førde (styrelder i Helse Nord) om at det lar seg gjøre å opprettholde pasienttilbudet med 117 færre ansatte? Jeg har ikke fått svar, men etter å ha overvært styremøtet i dag, ser jeg ingen grunn til å vente på svar. Dagens styre tar ikke ansvar for sykehusets betydning for samfunnet. For dem er dette bare en isolert bedrift. De velger å være blindt lojal ovenfor de som har pekt dem ut til styret. Dagens styre er Helse Nord og Førde sine håndgagne menn og kvinner.

Ebba Wergeland: Helseperspektiv på dagens arbeidsliv: Hvem slåss vi mot? Hva kan vi gjøre?

(Januar 2002) "Det brutale og grådige arbeidslivet." Ordene får meg, og da kanskje også andre, til å tenke på arbeidslivet som et monster vi er ofre for, i stedet for en virkelighet vi kan forandre. Arbeidslivet har ikke sjel. Arbeidslivet er ikke statisk og utviklingen er ikke forhåndsbestemt. Arbeidslivet gjenspeiler klassekamp og kvinnekamp, og utviklingen er en blanding av seire og nederlag.

Kjersti Nordby: Belastningslidelser, muskelfysiologi og hvordan utbyttinga av arbeidskrafta skjer rent fysiologisk i kroppen

(Artikkelen er basert på et kapittel i heftet Det gode arbeidsmiljø - mest lønnsomt for hvem?, utgitt av AKPs faglige utvalg i 1998.) Har du noen gang hatt vondt i ryggen? Eller kjent verking nedover skuldre og armer, hofter og lår? Eller gått på jobben med de smertestillende liggende ved siden av telefonen på pulten? Sliten og uopplagt etter det evinnelige maset og stresset, stiv, støl og lemster i kroppen. Eller kanskje gått der i dieseleksosen og lurt på hva slags dritt du puster inn i lungene dine daglig. Eller du synes du begynner å høre litt dårlig, har liksom vanskeligheter med å følge med i samtalene her og der, og tenker: Det må være støyen. Det er ikke sikkert at det er bare deg det er noe i veien med, ikke sikkert at det er du som har skylda fordi du ikke har mosjonert som doktoren sa. Sykdom og dårlig helse er verken guds straffedom eller resultat av tilfeldigheter. Det er kroppens svar på ytre påvirkninger.

Kjersti Nordby: En ny offensiv for "den lidende klassen"

(Svar på kronikken til Arne Bernhardsen, «Den lidende klassen», Klassekampen 5. januar 1999.) (...) Hele poenget med heftet er at folk skal drive kamp. Et eget kapitel viser til historia, hvor entydige erfaringer er at kamp fører til forbedringer. Hele poenget med heftet er at mobiliseringa for å kjempe for forbedringer skal skje nedenfra. Jeg mener at det er helt riktig, og også nyttig, å kjempe for å oppnå sjøl de små seirene. Dette er jeg helt enig med Arne i. Arnes innlegg tillegger meg helt andre meninger enn jeg faktisk har. Et helt kapitel er dessuten via til dette: Å trekke fram hvilken tankegang som er nødvendig, hvilke premisser som må ligge til grunn, og hvilke metoder vi må bruke, hvis vi vil mobilisere nedenfra. Spørsmålet om metoder for å mobilisere, reise folk nedenfra, er et alt for lite påakta område for dem som vil gjøre endringer i dette samfunnet. Det er synd, for hvis vi ikke tenker metoder, eller tenker over hvilke metoder vi bruker, ender det lett opp med feite ord, fraser og proklamasjoner eller fruktesløst strev. I verste fall undertrykking av dem vi vil mobilisere.

Kjersti Nordby: Om arbeidsmiljø, kropp og belastning

Innledning på Norsk transportarbeiderforbunds kvinnekonferanse 30. januar 1999

Kjersti Nordby: Noen tråder fra arbeidsmiljøets historie

(Disse artiklene har tidligere stått i Transportarbeideren, medlemsbladet til Norsk transportarbeiderforbund i 1998 og 1999. Stoffet har også vært presentert i heftet Det gode arbeidsmiljø - mest lønnsomt for hvem?, utgitt av AKPs faglige utvalg i 1998.) Har du noen gang hatt vondt i ryggen? Eller kjent verking nedover skuldre og armer, hofter og lår? Sliten og uopplagt etter det evindelige maset og stresset, stiv, støl og lemster i kroppen. Eller kanskje gått der i diseleksosen og lurt på hva slags dritt du puster inn i lungene dine daglig. Eller du synes du begynner å høre litt dårlig, har liksom vanskeligheter med å følge med i samtalene her og der, og tenker: Det må være støyen. Det er ikke sikkert at det er deg det er noe i veien med, ikke sikkert at det er du som har skylda fordi du ikke har mosjonert som doktoren sa. Sykdom og dårlig helse er verken guds straffedom eller resultat av tilfeldigheter. Det er kroppens svar på ytre påvirkninger.