Nytt hefte fra AKP

Aldri mer 1940?
Et innlegg i debatten om norsk forsvarspolitikk år 2001

Innhold bl.a

Heftet som er på 36 sider A4-format, kan bestilles fra akp@akp.no. Pris 20 kroner.

I tillegg til at tekstene over ligger på nettet, kan du laste ned en pdf-versjon av heftet. (Dette krever at du har programmet Adobe Acrobat Reader som kan hentes ned gratis her.)

Til AKP si heimeside