AKP-arkivet

Brakk fingeren – mista jobben

av Johan Petter Andresen Oversikt over e-post-adresser

Dette leserbrevet sto i Stavanger Aftenblad 30. august 2000


Gå til indeksside for faglege artiklar | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP | Fagleg utval

8. juli 1999 kunne vi lese en artikkel med ovenstående tittel i Stavanger Aftenblad. Det er mulig at noen av avisas lesere lurer på hvordan det går med saka. Derfor dette leserbrev, da det inntil videre ikke synes tilstrekkelig interessant å dekke saken fra redaksjonens side.

Når leger skriver ut sykemelding, skal de ta utgangspunkt i om du kan utføre ditt vanlige yrke ved kortvarig sykdom (under ca. 3 måneder). Dette er det entydige vedtaket fra Oslo Fylkestrygdekontor etter den utrolige behandlingen jeg har fått i forbindelse med en arbeidsskade.

Som AKP-er og fagforeningsaktiv har jeg blitt utsatt for mange former forfølgelse i mitt korte liv. Alt fra svartelisting til oppsigelser. Det norske demokraturet er ikke mye demokratisk når kapitaleierne føler seg utfordret. Men forfølgelsen i forbindelse med denne arbeidsskaden "tar kaka".

Altså, i fjor sommer brakk jeg en finger under arbeid for Bjørge Norcoat som industrimaler på Mærsk Giant som ligger på Yme-feltet i Nordsjøen. I løpet av døgnet etter ulykken gikk prosjektsjefen, Harald Thu og direktøren Gunnar Dirdal på meg og ba meg ikke bli sykemeldt, slik at firmaet kunne unngå å få registrert skaden som en fraværsskade. De sa det ikke var heldig for firmaet. De ville altså at jeg skulle stille opp på jobb umiddelbart med hånda nybrukket i gips.

Jeg ble behandla, sykemeldt og dro hjem til Oslo, og syntes svært dårlig om bedriftens holdning til min arbeidsskade og til alt juks og fanteri når det gjelder fraværskadestatistikken. På Mærsk Giant hadde jeg fått opplyst at de ikke hadde registrert en fraværsskade på over 700 døgn. Det er ikke rart når slike metoder tas i bruk!

Bedriften henvendte seg så til bedriftslegen, Rune Meldahl som også er rådgivende lege for Stavanger Trygdekontor. Han skrev da et brev til bedriften der han påsto at jeg måtte ha restarbeidsevne og at jeg derfor ikke burde vært sykemeldt. Bedriften oversendte brevet fra Rune Meldahl til mitt trygdekontor. Etter en del fram og tilbake, fikk jeg avslag på sykepenger. Dette avslaget anket jeg til Oslo Fylkestrygdekontor som altså skriver blant annet følgende i sitt vedtak:

"Lovens ordlyd tilsier at det må kreves arbeidsuførhet, dvs. at man er ufør til ethvert arbeid, for at man skal ha krav på sykepenger. Det er likevel understreket, både i forarbeidene til loven og i Rikstrygdeverkets rundskriv til bestemmelsen, at dette må praktiseres med rimelighet. Det må da godtas at det ytes sykepenger i kortere perioder (ca tre måneder, min anmerkning) til medlemmer som ikke kan utføre sitt vanlige yrke pga sykdom, dersom det må antas at de vil kunne komme tilbake til dette yrket etter relativt kort tid. M.a.o. godtar man å tilstå sykepenger på grunnlag av såkalt yrkesuførhet – i motsetning til arbeidsuførhet – i enkelte tilfeller."

"Slik skaden er beskrevet i journalopplysningene finner vi det urimelig å kreve at klager skulle gå inn i annet arbeid hos arbeidsgiver i en så kort periode som det her dreier seg om."

Når det gjelder brevet fra Rune Meldahl skriver Fylkestrygdekontoret:

"Vi vil for ordens skyld bemerke at vi ikke finner grunn til å legge noen vekt på uttalelsen fra dr. Rune Meldahl. Dr. Rune Meldahl har tydeligvis ikke undersøkt klager, og de juridiske sidene av saken er det ikke en rådgivende leges oppgave å vurdere."

Jeg har hørt historier om industrimalere som er satt til meningsløst forefallende kontorarbeid på formannsbrakka for å skjule en fraværsskade. Jeg har hørt om tilfeller der arbeidere har skjult brudd de har fått på jobben for å kunne dra hjem uten at fraværet ble registrert som en arbeidsskade.

Min oppfordring går til ansatte og tillitsvalgte i oljeindustrien:

Det hører med til historien at jeg fikk avskjed fra bedriften. Avskjeden har jeg naturligvis ikke godtatt. OFS, som har gjort en glimrende jobb, fører saka for Stavanger byrett den 27/11 til 30/11-00. At NHO, som Bjørge Norcoat er medlem av tar denne saka, forteller sitt om kapitalistenes viktigste organisasjon.

Jeg har sendt en klage på Rune Meldahl og den behandlende lege på Rogaland sykehus for brudd på legeloven med mere til Fylkeslegen i Rogaland, denne er til behandling nå. Utfallet av disse sakene vil være av allmenn interesse.


Gå til indeksside for faglege artiklar | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP | Fagleg utval

Til AKP si heimeside