AKP-arkivet

Vi skal styre landet sjøl!

av Kenneth Fuglemsmo, Ungdom mot EU-aktivist og kommunist

Januar 2004


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Det finnes utallige grunner til å være mot EU. Alt fra små filleting (hvor mye bøy skal det være på bananen?) til skikkelig viktige saker (hvor mye gift er det greit at bedriftseierne pumper inn i vår felles jord?). Men den viktigste grunnen av dem alle, sjølve Grunnen med stor "G", er nasjonenes rett til sjølbestemmelse, eller sjølråderett som er kortformen.

Noen syns kanskje det er rart eller helt feil av revolusjonære å forsvare noe som helst, hvis det har med "nasjon" å gjøre. En del revolusjonære hevder at ALL nasjonalisme, i alle varianter, er et angrep på arbeiderklassen.

Sjøl om jeg er enig i at nasjonalstatene en gang vil forsvinne, og at det er bra, meiner jeg at nasjonalstatene og sjølråderetten spiller en progressiv rolle i dagens verden. En rolle som må forsvares av alle som ønsker en anna og bedre verden for det store flertallet av menneskene.

a) Nasjonal sjølråderett er kanskje det viktigste hinderet for imperialismen (eller globaliseringa) i dagens verden. Vestmaktene og de multinasjonale selskapene jobber innbitt for å fjerne alle hindre for kapitalens frie flyt og herredømme. Å bevare nasjonalstatene og øke deres sjølråderett er å begrense den makta og friheten som kapitalistene har over verden.

b) Sjølråderett er den avgjørende forskjellen på dagens Norge og et Norge innafor EU. Det er like mye kapitalisme i Norge som i EU. Norge er på flere områder like ille eller verre enn EU. Å kalle Norge et folkestyre er også å gå for langt slik jeg ser det. Å ri ut i strid med bare antikapitalistiske eller demokratiske argumenter holder ikke i lengden. Den avgjørende forskjellen er om Norge bevarer sin rett til å bestemme innafor egne grenser.

c) Sjølråderett er ei forutsetning for mest mulig folkestyre. Dette betyr ikke at alle land med mye sjølråderett også har mye folkestyre, men ingen land UTEN sjølråderett har et velfungerende demokrati.

Kanskje er det disse årsakene som gjør at "sjølråderett" har vært den viktigste grunnen til at flertallet stemte nei til EU, både i 1972 og i 1994. (Dette viser bl.a. Anders Todal Jenssens undersøkelser som er gjengitt i boka Brüssel midt imot fra 1995.)

Kamp mot sjølråderett og nasjonalstat er i dagens imperialistiske verden ikke venstresidas kamp, tvert imot er det overklassen som presser på for bryte ned nasjonene og innlemme dem i større, imperialistiske blokker ­ som EU ...


Gå til indeksside for EU | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside