Noen klipp fra AKPs historie

sett i Vestfolds aviser

Til jubileumssida AKP 30 år

Avisklipp: AKP stiftet

Avisklipp: Oktoberbokhandel i Tønsberg

Annonse for Oktober bokutsalg

Avisklipp: Vi har ikke merket så mye til m-l-erne

Avisklipp: Pål Steigan: Gå til aksjon!

(AKP arrangerte et stort møte i Folkets Hus i Tønsberg i september 1978.)

Avisklipp: Norsk front jages fra Tønsberg

(Erik Blücher stilte opp på Farmandstorget foran Kremmerhuset sammen med 14 nynazister med flagg og løpesedler. Det endte med at de måtte søke tilflukt på politistasjonen. Under jakten ble kona til Blücher frastjålet et kamera. Da filmen ble framkalt, viste det seg at hun hadde tatt bilde av nazistene rett før markeringa i Tønsberg. Bildet sto i Klassekampen noen dager seinere. Se nedenfor. Erik Blücher nummer fire fra høyre bakerst.)

Foto: Nynazister

Avisklipp: Saba sender montører til Sør-Afrika

(Det var Klassekampen som avslørte at Saba solgte teknisk utstyr til Sør-Afrika og at montører fra Saba i Tønsberg skulle dra ned for å hjelpe til med installeringa. Anne Lise Olafsen, klubbleder på Saba og kjent AKPer, ble intervjuet av svensk TV, men opptakene ble aldri vist.)

Avisklipp: Tsjekkoslovakia-demonstrasjon i Tønsberg

Avisklipp: AKPere overtar i Vestfold

(Overskriften: AKPere overtar i Vestfold. Etter årsmøtene vinteren 1984 var Jan Petter Hansen klubbformann på Horten Verft, Erik Ness var nestformann på Kaldnes i Tønsberg og Alf Sandve var valgt til nestformann på Framnæs i Sandefjord. Kjente AKPere hadde altså stor tillit på de tre verftene i Vestfold med tilsammen ca 3.500 ansatte.)

Avisklipp: Demonstrasjon mot Stray

Avisklipp: Kysthospitalet reddet

Avisklipp: Eksklusjon i fagbevegelsen

(Anders Frøstrup og Christopher Brodersen ble ekskludert fra Tønsberg Bygning og formannen i foreninga, Ernts Østby, sier til Vestfold Arbeiderblad (15. mars 1984): "Vi kveler ikke ytringsfriheten. En opposisjon til styret er bra, men det får være grenser." Den virkelige årsaken til eksklusjonene var at Frøstrup og Brodersen var sentrale i å bygge opp FUF - Fri og uavhengig fagbevegelse. Klassekampen melder 24. mars 1984: "Ekslusjonene av Christopher Brodersen og Anders Frøstrup oppheves. Men suspensjonen av Frøstrup forlenges inntil han avgir ei "lojalitetserklæring"." Pr. 24. februar 2003 kan vi ikke huske at noen sånn erklæring er skrevet under.

Avisklipp: Erik Ness inn i forhandlingsutvalget