AKP inviterer til konferanse i Oslo 9.-11. mai

Revolusjon!
Mot krig og fattigdom
Mot rasisme og kvinneundertrykking

Til AKPs heimeside ||| Meir stoff rundt partijubileet
Last ned løpeseddel A4 ||| A5


Les mer om seminarene her: Fredag ||| Lørdag kl 10 ||| Lørdag kl 1315 ||| Lørdag kl 16 ||| Søndag

Program (per 1. mai):
Hvor, hvor mye og hvordan?

Sted: Hellerud videregående skole i Oslo, t-bane til Ellingsrudåsen, gå av på Tveita.

Pris: Skoleelever og andre uten inntekt 200 kroner. Andre 300 kroner. Enkeltdag 100 kroner.

Praktiske opplysninger kommer her etter hvert.

Meld deg på: akp@akp.no - 22 98 90 60 - AKP, Osterhausgata 27, 0183 Oslo.