AKP er 30 år i februar 2003

Vi jubilerer heile året


Fra Røde Fane nr 3, 2003:
I Klassekampen reklamerer AKP for tekstar som er vel verd å lese
Klassekampen har ein jubileumsserie med det dubiøse namnet
"(ml) fra 68-opprør til krigskommunisme"
Nokre AKP-arar skriv i denne samanhengen - ganske ubedne
Også andre finn det for godt å omtale jubileet
Og elles i desse dagar

Om jubileumskonferansen Revolusjon i Oslo 9.-11. mai - les her


Og hugs:


Aksjar for AKP


Til heimesida