Tekstar ved 30-års-jubileet til AKP

Nei til FN-krig

av Arnljot Ask

25. februar 2003

Til AKPs heimeside ||| Meir stoff rundt partijubileet


USA har når dette skrives (25. februar) oppmarsjert sine styrker rundt Irak, klare til krig. Det står nå om å skaffe USA internasjonal ryggdekning gjennom en ny FN-resolusjon. USA kan vinne krigen militært på egen hånd. Men de må også ta hensyn til hva slags ringvirkninger krigen skal få, ikke minst etter det militære felttoget. Siden dette like mye er en indirekte krig mot USAs rivaler på verdensarenaen, har det også stor betydning hva utfallet blir av den feiden.

Vår fremste oppgave er å presse den norske regjeringa til å si fra om at Norge ikke under noen omstendigheter vil være med på en krig mot Irak. Heller ikke om USA får tvunget gjennom en velsignelse av en krig i FN på tvers av organisasjonens eget charter.

Det går både et fredsspor og et krigsspor gjennom FN. Bondevik har prøvd å balansere og si vi skal følge begge, mens han lar Petersen, Krohn Devold og Jagland sette landet opp på USA sin krigshest. Bare et massivt trykk nedenfra kan få Bondevik til å vingle rett vei. Krigerne kjører fram vulgærargumentasjonen om at vi er "Saddams nyttige idioter", at det er avgjørende å holde en felles, fast front for å presse Saddam. Å true med krig er fredskapende, hevder de!

Bare hvis vi aksepterer premisset om at Iraks masseødeleggelsesvåpen er en legitim grunn til å gå til krig, så er det noe hold i krigstrusselsporet. Men dette er å overse at avvæpningen av Irak bare er et påskudd for å få til en krig som skal sette inn et USA-vennlig regime i Bagdad. Det er dette det gjelder. Derfor vil det å stille seg bak at krig er en legitim sak for å fjerne masseødeleggelsesvåpna, uvegerlig føre til at USA får den krigen de strever med å få til, før eller seinere. Derfor er dette FN-sporet et krigsspor.

Vi må mobilisere i alle tenkelige og utenkelige miljøer for å stå i mot den krigspropagandaen som nå kommer. Og vi må forberede oss på både sivile ulydighetsaksjoner, streiker og massedemonstrasjoner for å hindre at Norge blir trukket inn i krigen hvis USA setter den i gang!