Tekstar ved 30-års-jubileet til AKP

AKP i dag

av Jorun Gulbrandsen

18. februar 2003

Til AKPs heimeside ||| Meir stoff rundt partijubileet


Ved AKPs 30-årsjubileum nå i februar er det gitt flere erklæringer om at AKP ikke finnes. Noen utsteder stadig dødsdommer fordi de forveksler dødsdommene med sine egne ønskedrømmer. Andre kan ha en mer alminnelige grunn til å ikke vite noe særlig om AKP. Det kan være som at man ikke sjøl er politisk aktiv, slik at man aldri møter AKP av den grunn. Eller fordi man bor slik til at man aldri møter AKP fordi AKP ikke er organisert på stedet. Derfor vil jeg bare kort gi et elektronisk innblikk i hva AKP gjør i dag.

AKP er 30 år i februar 2003

Partiet ble stiftet 11. februar 1973. Det var først den 18. at stiftelsen ble offentliggjort, og det er denne datoen partiet pleier å forholde seg til.

Kontakt
leder Jorun Gulbrandsen, tlf 900 69 4 69 og 22 98 90 60
nestleder Asgeir Bell, tlf 900 55 176 og 22 98 90 60
nettsted www.akp.no
avis akp.no
e-post akp@akp.no

AKPs store mål

Det er intet mindre enn å bidra til at kapitalismen blir erstattet av sosialisme og det klasseløse samfunnet kommunismen. AKP vil argumentere for at kapitalismen er en dårlig løsning som samfunnssystem for folk flest. AKP mener kapitalismen ubønnhørlig er nødt til å føre til markedsliberalisme, arbeidsløshet og krig og bør erstattes med et sosialt samfunn, et samfunn uten økonomiske klasser.

Se programmet vårt.

Dette mener AKP akkurat nå
Dette er viktige arbeidsfelter for AKP
AKPs medier
AKPs politikk
AKPs organisasjon
AKP og Klassekampen
AKP og Rød Valgallianse
Situasjonen akkurat nå
Jubileumsåret

AKP kommer til å spre markeringene utover i jubileumsåret.